ZelmerZelmer3

    Zelmer FD1000 (ZFD2050W)
    Zelmer FD1002(ZFD2350W)
    Zelmer Niewiadow